BatteryBar BatteryBar

BatteryBar
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 96.564

Battery Doubler Battery Doubler 1.2 Tiện ích kéo dài thời gian pin laptop

Battery Doubler
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 31.387

BatteryCare BatteryCare 0.9 Kéo dài tuổi thọ của pin laptop

BatteryCare
 • Đánh giá: 46
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27.788

Imtec Battery Marker Imtec Battery Marker

Imtec Battery Marker
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.660

BigButtons BigButtons

BigButtons
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.456

Mioplanet Battery Meter Mioplanet Battery Meter 1.0 Hiển thị thời gian pin còn lại của Laptop

Mioplanet Battery Meter
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.198

ScreenOff ScreenOff 1.7 Tiện ích tắt màn hình cho laptop

ScreenOff
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.923

BatteryCare Portable BatteryCare Portable

BatteryCare Portable
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.094

Portable Power Meter Plus Portable Power Meter Plus

Portable Power Meter Plus
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.074

Super-HybridEngine Super-HybridEngine

Super-HybridEngine
 • Phát hành: Asus
 • Super-HybridEngine là công nghệ được thiết kế dành riêng cho những netbook của Asus thế hệ mới, sử dụng vi xử lí Intel Atom, cho phép thay đổi tốc độ xử lí của cpu, theo đó, nếu giảm tốc độ của vi xử lí thì sẽ giúp kéo dài thêm thời gian sử dụng p
 • Windows
 • Dung lượng: 1,7 MB
 • Tìm thêm: Super-HybridEngine tiết kiệm pin laptop Eee PC Asus
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.690
Có tất cả 18 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google