Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 407

Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ công chức đã được xếp lương theo các ngạch

Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 279

Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2009/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 122

Quyết định số 78/2009/QĐ-TTG Quyết định số 78/2009/QĐ-TTG Về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên môi trường

Quyết định số 78/2009/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37

Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND Về điều chỉnh nội dung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 81/2005/QĐ-UB về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức đội y tế dự phòng quận - huyện và Trạm y tế phường - xã, thị trấn

Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32
Có tất cả 12 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search