Lạc Việt mtd9 EVA Lạc Việt mtd9 EVA 5.0 Từ điển Anh - Việt

 • Đánh giá: 1.127
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.560.117

StarDict StarDict 2.4 Tra cứu từ điển miễn phí trên máy tính

StarDict
 • Đánh giá: 800
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 788.068

Kool 6 Pro Kool 6 Pro Phần mềm tra cứu từ điển

Kool 6 Pro
 • Đánh giá: 101
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 117.111

KOOLdic KOOLdic Phần mềm từ điển Anh - Việt - Anh

KOOLdic
 • Đánh giá: 176
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 75.747

Vlook for Android Vlook for Android 1.6 Tra cứu từ điển Anh - Việt

Vlook for Android
 • Đánh giá: 113
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39.061

TinySpell TinySpell 1.9 Phần mềm kiểm tra chính tả miễn phí

TinySpell
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32.454

WordWeb WordWeb 7.03 Tra cứu từ điển tiếng Anh

WordWeb
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.914

Jisho for Mac Jisho for Mac 4.1 Từ điển đa ngôn ngữ

Jisho for Mac
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.619

ieSpell ieSpell Phần mềm kiểm tra chính tả miễn phí

ieSpell
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.539
Có tất cả 31 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search