Lạc Việt mtd9 EVA Lạc Việt mtd9 EVA 5.0 Từ điển Anh - Việt

 • Đánh giá: 960
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.308.353

StarDict StarDict 2.4 Tra cứu từ điển miễn phí trên máy tính

StarDict
 • Đánh giá: 703
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 738.618

Kool 6 Pro Kool 6 Pro Phần mềm tra cứu từ điển

Kool 6 Pro
 • Đánh giá: 97
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 113.674

KOOLdic KOOLdic Phần mềm từ điển Anh - Việt - Anh

KOOLdic
 • Đánh giá: 167
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 72.723

Vlook for Android Vlook for Android 1.6 Tra cứu từ điển Anh - Việt

Vlook for Android
 • Đánh giá: 81
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32.634

Kindle for iOS Kindle for iOS 4.0 Trình đọc eBook thông minh cho iPhone/iPad

 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.210

tinySpell tinySpell 1.9 Phần mềm kiểm tra chính tả miễn phí

tinySpell
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.105

ieSpell ieSpell Phần mềm kiểm tra chính tả miễn phí

ieSpell
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.286

Jisho for Mac Jisho for Mac 4.1 Từ điển đa ngôn ngữ

Jisho for Mac
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.005
Có tất cả 30 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google