Lạc Việt mtd9 EVA Lạc Việt mtd9 EVA 5.0 Từ điển Anh - Việt

 • Đánh giá: 985
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.331.518

StarDict StarDict 2.4 Tra cứu từ điển miễn phí trên máy tính

StarDict
 • Đánh giá: 709
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 742.933

Kool 6 Pro Kool 6 Pro Phần mềm tra cứu từ điển

Kool 6 Pro
 • Đánh giá: 97
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 114.174

KOOLdic KOOLdic Phần mềm từ điển Anh - Việt - Anh

KOOLdic
 • Đánh giá: 168
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 73.054

Vlook for Android Vlook for Android 1.6 Tra cứu từ điển Anh - Việt

Vlook for Android
 • Đánh giá: 84
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33.653

Kindle for iOS Kindle for iOS 4.0 Trình đọc eBook thông minh cho iPhone/iPad

 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.715

tinySpell tinySpell 1.9 Phần mềm kiểm tra chính tả miễn phí

tinySpell
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.182

ieSpell ieSpell Phần mềm kiểm tra chính tả miễn phí

ieSpell
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.327

Jisho for Mac Jisho for Mac 4.1 Từ điển đa ngôn ngữ

Jisho for Mac
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.140
Có tất cả 30 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google