Skype Skype 7.0 Chat, gọi điện, nhắn tin video miễn phí

Skype
 • Đánh giá: 2.004
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.109.442

PalTalk Messenger PalTalk Messenger 11.4 Ứng dụng chat miễn phí

PalTalk Messenger
 • Đánh giá: 303
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 436.907

KakaoTalk for Android KakaoTalk for Android 4.3 Ứng dụng chat miễn phí cho Android

KakaoTalk for Android
 • Đánh giá: 529
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 76.587

Skype cho Mac Skype cho Mac 7.1 Chat, gọi điện thoại miễn phí qua Internet

Skype cho Mac
 • Đánh giá: 119
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 73.553

Viber cho Windows Phone Viber cho Windows Phone 4.4 Gọi điện thoại và nhắn tin miễn phí trên Windows Phone

Viber cho Windows Phone
 • Đánh giá: 284
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 58.694

Skype for Windows 8 Skype for Windows 8 Trải nghiệm Skype trên Windows 8

Skype for Windows 8
 • Đánh giá: 58
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 49.270

Skype Portable Skype Portable 6.2 Chat và đàm thoại online

Skype Portable
 • Đánh giá: 26
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36.454
Có tất cả 72 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search