Skype Skype 6.14 Ứng dụng chat, gọi điện, gửi tin nhắn video miễn phí

Skype
 • Đánh giá: 1.641
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.941.336

KakaoTalk for Android KakaoTalk for Android 4.3 Ứng dụng chat miễn phí cho Android

KakaoTalk for Android
 • Đánh giá: 509
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 64.403

Skype for Mac Skype for Mac 6.12 Chat, gọi điện thoại miễn phí qua Internet

Skype for Mac
 • Đánh giá: 93
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 59.691

Viber for Windows Phone Viber for Windows Phone 2.20 Phần mềm gọi điện thoại và nhắn tin miễn phí

Viber for Windows Phone
 • Đánh giá: 256
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 47.991

Skype for Windows 8 Skype for Windows 8 Trải nghiệm Skype trên Windows 8

Skype for Windows 8
 • Đánh giá: 55
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33.064

Skype Portable Skype Portable 6.2 Chat và đàm thoại online

Skype Portable
 • Đánh giá: 26
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31.657
Có tất cả 45 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google