Babylon Babylon 10.0 Dịch tự động văn bản Anh Việt

Babylon
 • Đánh giá: 195
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 94.597

Babylon Pro Babylon Pro 10 Phần mềm dịch tự động các ngôn ngữ ra tiếng Việt

Babylon Pro
 • Đánh giá: 217
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 75.775

Google Translate Desktop Google Translate Desktop

Google Translate Desktop
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.991

CloudOn for iOS CloudOn for iOS 6.2 Trình quản lý văn bản trên iPhone/iPad

CloudOn for iOS
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.511

Chinese Translate for Android Chinese Translate for Android 2.1 Phần mềm dịch tiếng Trung Quốc

Chinese Translate for Android
 • Đánh giá: 30
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.489

Transmiti Transmiti 1.73 Phần mềm dịch văn bản

Transmiti
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.843

Linguarde Linguarde

Linguarde
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.043

Japanese Translate for Android Japanese Translate for Android 2.2 Phần mềm dịch tiếng Nhật Bản

Japanese Translate for Android
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.791
Có tất cả 59 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search