Babylon Babylon 10.0 Dịch tự động văn bản Anh Việt

Babylon
 • Đánh giá: 220
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 108.547

Babylon Pro Babylon Pro 10 Phần mềm dịch tự động các ngôn ngữ ra tiếng Việt

Babylon Pro
 • Đánh giá: 281
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 94.627

Google Translate Desktop Google Translate Desktop

Google Translate Desktop
 • Đánh giá: 29
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.022

Chinese Translate for Android Chinese Translate for Android 2.1 Phần mềm dịch tiếng Trung Quốc

Chinese Translate for Android
 • Đánh giá: 36
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.520

Transmiti Transmiti 1.73 Phần mềm dịch văn bản

Transmiti
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.453

Linguarde Linguarde

Linguarde
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.553

Japanese Translate for Android Japanese Translate for Android 2.2 Phần mềm dịch tiếng Nhật Bản

Japanese Translate for Android
 • Đánh giá: 35
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.518

Translator cho Windows Phone Translator cho Windows Phone 2014.1218 Dịch văn bản viết, nói trên Windows Phone

Translator cho Windows Phone
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.004
Có tất cả 56 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search