Babylon Babylon 10.0 Dịch tự động văn bản Anh Việt

Babylon
 • Đánh giá: 202
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 101.300

Babylon Pro Babylon Pro 10 Phần mềm dịch tự động các ngôn ngữ ra tiếng Việt

Babylon Pro
 • Đánh giá: 241
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 84.099

Google Translate Desktop Google Translate Desktop

Google Translate Desktop
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.909

CloudOn for iOS CloudOn for iOS 6.2 Trình quản lý văn bản trên iPhone/iPad

CloudOn for iOS
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.029

Chinese Translate for Android Chinese Translate for Android 2.1 Phần mềm dịch tiếng Trung Quốc

Chinese Translate for Android
 • Đánh giá: 33
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.307

Transmiti Transmiti 1.73 Phần mềm dịch văn bản

Transmiti
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.104

Linguarde Linguarde

Linguarde
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.245

Japanese Translate for Android Japanese Translate for Android 2.2 Phần mềm dịch tiếng Nhật Bản

Japanese Translate for Android
 • Đánh giá: 34
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.105
Có tất cả 58 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search