Lạc Việt mtd9 EVA Lạc Việt mtd9 EVA 5.0 Từ điển Anh - Việt

 • Đánh giá: 937
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.276.787

Lingoes Lingoes 2.9 Bộ từ điển miễn phí đa ngôn ngữ

 • Đánh giá: 131
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 133.427

Babylon Babylon 10.0 Dịch tự động văn bản Anh Việt

Babylon
 • Đánh giá: 144
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 80.253

Babylon Pro Babylon Pro 10 Phần mềm dịch tự động các ngôn ngữ ra tiếng Việt

Babylon Pro
 • Đánh giá: 165
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 57.669

BOCOHAN Standard Edition BOCOHAN Standard Edition Phần mềm hỗ trợ dịch Anh - Việt

BOCOHAN Standard Edition
 • Đánh giá: 47
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.953

Magic Translator Magic Translator Phần mềm dịch thuật đa ngôn ngữ hữu dụng

Magic Translator
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.476

Advanced Searchbar Advanced Searchbar 3.36 Tìm kiếm và phiên dịch ngôn ngữ

Advanced Searchbar
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.339

Word Magic Translator Word Magic Translator

Word Magic Translator
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.554

English Translator for Android English Translator for Android Phần mềm biên dịch tiếng Anh online cho Android

English Translator for Android
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.225
Có tất cả 34 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google