Skype Skype 6.21 Chat, gọi điện, nhắn tin video miễn phí

Skype
 • Đánh giá: 1.894
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.713.596

Absolute Sound Recorder Absolute Sound Recorder 4.8 Phần mềm ghi âm mạnh mẽ

Absolute Sound Recorder
 • Đánh giá: 109
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 181.941

Skype for Mac Skype for Mac 7.0 Chat, gọi điện thoại miễn phí qua Internet

Skype for Mac
 • Đánh giá: 113
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 69.583

Skype for Windows 8 Skype for Windows 8 Trải nghiệm Skype trên Windows 8

Skype for Windows 8
 • Đánh giá: 56
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44.035

Skype Portable Skype Portable 6.2 Chat và đàm thoại online

Skype Portable
 • Đánh giá: 26
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35.362

Skype for Windows Phone Skype for Windows Phone 2.22 Gọi điện thoại miễn phí từ Windows Phone

Skype for Windows Phone
 • Đánh giá: 61
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.930

Skype for BlackBerry Skype for BlackBerry 3.1 Gọi điện, nhắn tin miễn phí trên BlackBerry

Skype for BlackBerry
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.767

IM+ For Android IM+ For Android Ứng dụng chat trên Android

IM+ For Android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.782

Truphone for iPad Truphone for iPad Ứng dụng cuộc gọi và tin nhắn miễn phí cho iPad

Truphone for iPad
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 561
Có tất cả 11 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search