Skype Skype 6.20 Chat, gọi điện, nhắn tin video miễn phí

Skype
 • Đánh giá: 1.829
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.563.945

Absolute Sound Recorder Absolute Sound Recorder 4.8 Phần mềm ghi âm mạnh mẽ

Absolute Sound Recorder
 • Đánh giá: 108
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 177.337

Skype for Mac Skype for Mac 6.19 Chat, gọi điện thoại miễn phí qua Internet

Skype for Mac
 • Đánh giá: 102
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 65.663

Skype for Windows 8 Skype for Windows 8 Trải nghiệm Skype trên Windows 8

Skype for Windows 8
 • Đánh giá: 56
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41.739

Skype Portable Skype Portable 6.2 Chat và đàm thoại online

Skype Portable
 • Đánh giá: 26
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.661

Skype for Windows Phone Skype for Windows Phone 2.22 Gọi điện thoại miễn phí từ Windows Phone

Skype for Windows Phone
 • Đánh giá: 60
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.814

Skype for BlackBerry Skype for BlackBerry 3.1 Gọi điện, nhắn tin miễn phí trên BlackBerry

Skype for BlackBerry
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.913

IM+ For Android IM+ For Android Ứng dụng chat trên Android

IM+ For Android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.773

Truphone for iPad Truphone for iPad Ứng dụng cuộc gọi và tin nhắn miễn phí cho iPad

Truphone for iPad
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 550
Có tất cả 11 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search