Skype Skype 6.18 Chat, gọi điện, nhắn tin video miễn phí

Skype
 • Đánh giá: 1.764
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.307.724

Skype for Mac Skype for Mac 6.19 Chat, gọi điện thoại miễn phí qua Internet

Skype for Mac
 • Đánh giá: 100
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 63.965

Skype for Windows 8 Skype for Windows 8 Trải nghiệm Skype trên Windows 8

Skype for Windows 8
 • Đánh giá: 56
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39.248

Skype Portable Skype Portable 6.2 Chat và đàm thoại online

Skype Portable
 • Đánh giá: 26
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33.746

Skype for Windows Phone Skype for Windows Phone 2.19 Gọi điện thoại miễn phí từ Windows Phone

Skype for Windows Phone
 • Đánh giá: 55
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.290

Skype for BlackBerry Skype for BlackBerry 3.1 Gọi điện, nhắn tin miễn phí trên BlackBerry

Skype for BlackBerry
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.292

IM+ For Android IM+ For Android Ứng dụng chat trên Android

IM+ For Android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.763

Truphone for iPad Truphone for iPad Ứng dụng cuộc gọi và tin nhắn miễn phí cho iPad

Truphone for iPad
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 535

I'm alway I'm alway Phần mềm thay đổi trạng thái chat cho Mac

I'm alway
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 402
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search