Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở Biểu mẫu về nhân sự, lao động

Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 855

Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 785

Tờ trình Tờ trình

Tờ trình
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 407

Tờ trình Điều động cán bộ Tờ trình Điều động cán bộ

Tờ trình Điều động cán bộ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 198

Tờ trình tổ chức lễ hội Tờ trình tổ chức lễ hội

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 152
Có tất cả 16 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search