Mẫu Hợp đồng lao động Mẫu Hợp đồng lao động Ban hành theo Thông tư của bộ LĐ-TBXH

Mẫu Hợp đồng lao động
 • Đánh giá: 108
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 130.201

Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động Thủ tục cho người lao động nghỉ việc

Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.977

Hợp đồng lao động Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.026

Mẫu hợp đồng khoán việc Mẫu hợp đồng khoán việc

 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.557

Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Việt - Anh) Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Việt - Anh)

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.745

Mẫu số 09-LĐTL: Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán Mẫu số 09-LĐTL: Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán Mẫu chứng từ lao động tiền lương

Mẫu số 09-LĐTL: Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.394
Có tất cả 22 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search