Mẫu Hợp đồng lao động Mẫu Hợp đồng lao động Ban hành theo Thông tư của bộ LĐ-TBXH

Mẫu Hợp đồng lao động
 • Đánh giá: 108
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 130.141

Hợp đồng lao động Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.025

Mẫu hợp đồng khoán việc Mẫu hợp đồng khoán việc

 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.557

Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Việt - Anh) Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Việt - Anh)

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.744

Mẫu số 09-LĐTL: Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán Mẫu số 09-LĐTL: Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán Mẫu chứng từ lao động tiền lương

Mẫu số 09-LĐTL: Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.394
Có tất cả 22 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search