Mẫu Hợp đồng lao động Mẫu Hợp đồng lao động Ban hành theo Thông tư của bộ LĐ-TBXH

Mẫu Hợp đồng lao động
 • Đánh giá: 96
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 107.778

Hợp đồng lao động Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.591

Mẫu hợp đồng khoán việc Mẫu hợp đồng khoán việc

 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.871

Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Việt - Anh) Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Việt - Anh)

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.054

Mẫu số 09-LĐTL: Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán Mẫu số 09-LĐTL: Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán Mẫu chứng từ lao động tiền lương

Mẫu số 09-LĐTL: Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.068
Có tất cả 22 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google