Biên bản bàn giao hồ sơ, tài sản bị kê biên Biên bản bàn giao hồ sơ, tài sản bị kê biên Ban hành Thông tư số 215/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Biên bản bàn giao hồ sơ, tài sản bị kê biên
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 97

Biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn Biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn Ban hành theo Thông tư số 10/2014/TT-BTC về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 58
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search