Keybr.com Keybr.com Luyện đánh máy tính Online

Keybr.com
 • Đánh giá: 594
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 733.338

TypingWeb TypingWeb

TypingWeb
 • Phát hành: FTW Innovations
 • Gõ bàn phím 10 ngón là điều không phải ai cũng làm được và ngày nay cũng ít người đang học và luyện gõ 10 ngón. Bạn có thể tham gia khóa học trực tuyến Typingweb.com để học theo kiểu ABC sau đó nâng cao dần kèm theo những bài luyện tập.
 • Web
 • Tìm thêm: tập đánh máy trực tuyến luyện gõ 10 ngón TypingWeb
 • Đánh giá: 76
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 171.058

Stamina Typing Tutor Stamina Typing Tutor 2.5 Tập đánh máy tính

Stamina Typing Tutor
 • Đánh giá: 59
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 97.790

Portable RapidTyping Portable RapidTyping 4.6 Luyện đánh máy

Portable RapidTyping
 • Đánh giá: 138
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 72.168

Keyboard Training Keyboard Training Vừa chơi game vừa luyện tốc độ gõ bàn phím

Keyboard Training
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.673

TypeFaster Typing Tutor TypeFaster Typing Tutor 0.4 Chương trình luyện gõ bàn phím

TypeFaster Typing Tutor
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.380
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search