Mẫu nền slide đa sắc màu Mẫu nền slide đa sắc màu Mẫu powerpoint ấn tượng cho thuyết trình

Mẫu nền slide đa sắc màu
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.433

Slide PowerPoint đẹp cho thuyết trình Slide PowerPoint đẹp cho thuyết trình Mẫu template miễn phí cho PowerPoint

Slide PowerPoint đẹp cho thuyết trình
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.304

Quản trị mạng tập trung trên nền WEB sử dụng công nghệ SNMP, CGI, CORBA Quản trị mạng tập trung trên nền WEB sử dụng công nghệ SNMP, CGI, CORBA Luận văn Thạc sĩ khoa học

Quản trị mạng tập trung trên nền WEB sử dụng công nghệ SNMP, CGI, CORBA
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 198

Xây dựng hệ thống thông tin Quản lý Nhân sự và tiền lương trong hệ thống ERP Xây dựng hệ thống thông tin Quản lý Nhân sự và tiền lương trong hệ thống ERP

Xây dựng hệ thống thông tin Quản lý Nhân sự và tiền lương trong hệ thống ERP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 944
Có tất cả 27 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google