gTray Beta gTray Beta 1.0 Ứng dụng kiểm tra hộp thư Gmail

gTray Beta
 • Đánh giá: 39
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 65.652

Gmail Notifier Plus Gmail Notifier Plus 2.1 Kiểm tra thư theo thời gian biểu

Gmail Notifier Plus
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.806

Gmail Notifier Pro Gmail Notifier Pro 5.2 Phần mềm kiểm tra nhiều tài khoản Gmail

Gmail Notifier Pro
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.591

Speed RSS Reader 1.0 Speed RSS Reader 1.0

Speed RSS Reader 1.0
 • Phát hành: Speed RSS Reader
 • Để tổng hợp và cập nhật các tin tức mới nhất từ những website khác nhau trên thế giới thì có nhiều cách như thông qua một website tổng hợp, lồng đoạn mã RSS vào trong website của mình hay dùng phần mềm đóng gói sẵn. Xin giới thiệu đến các bạn một trong số
 • Windows
 • Dung lượng: 4,7 MB
 • Tìm thêm: Kiểm tra tin tức website RSS email tin tức tốc độ Speed RSS Reader download
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.092

DynAdvance Notifier DynAdvance Notifier 1.5 Kiểm tra email tự động

DynAdvance Notifier
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.019

PopTray 3.2 PopTray 3.2

PopTray 3.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.692

High Speed Verifier High Speed Verifier

High Speed Verifier
 • Phát hành: Elcom Soft
 • High Speed Verifier (HSV) là phần mềm có sc độ cao giúp kiểm tra các địa chỉ email còn tồn tại. HSV có khả năng kiểm tra hàng nghìn địa chỉ trong 1 giây. Phần mềm này cũng có thể đạt đến mức tối đa khi xử lý danh sách thư chưa hàng chục triệu địa chỉ.
 • Windows
 • Dung lượng: 3,4 MB
 • Tìm thêm: High Speed Verifier 1.35.79 kiểm tra địa chỉ email
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.332

MAPILab Toolbox for Outlook 3.2 MAPILab Toolbox for Outlook 3.2

MAPILab Toolbox for Outlook 3.2
 • Phát hành: MAPILab
 • Công cụ này mang đến 18 add-on cho Outlook như kiểm tra xem bạn có quên đính kèm tập tin vào email trước khi gửi đi hay chưa trong khi add-on khác cho phép bạn chọn lựa tập tin đính kèm nào sẽ được bảo mật và cái nào thì không.
 • Windows
 • Dung lượng: 2,4 MB
 • Tìm thêm: tập tin email Microsoft Outlook chức năng kiểm tra bảo mật MAPILab
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.800

Email Scheduler 1.3 Email Scheduler 1.3

Email Scheduler 1.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.724

Mailbell Mailbell 2.60 Kiểm tra email trên Server

Mailbell
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.624
Có tất cả 29 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search