Lock Folder XP Lock Folder XP 3.9 Khóa folder, file chỉ với 1 click chuột

Lock Folder XP
 • Đánh giá: 77
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 144.180

Ogni Free Folder Locker & Hider Ogni Free Folder Locker & Hider

Ogni Free Folder Locker & Hider
 • Đánh giá: 31
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 108.179

Folder Lock Folder Lock 7.2 Khóa, mã hóa tập tin và thư mục

Folder Lock
 • Đánh giá: 59
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 86.972

Folder Access Pro Folder Access Pro 2.0 Công cụ khóa file và thư mục

Folder Access Pro
 • Đánh giá: 81
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 56.641

FolderDefence Free FolderDefence Free 1.0 Bảo vệ tài liệu cá nhân

FolderDefence Free
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 51.603

Folder Lock 5.9.5 Folder Lock 5.9.5

Folder Lock 5.9.5
 • Phát hành: New Softwares
 • Trong môi trường dùng chung máy tính với nhiều người, việc đảm bảo bí mật cho những dữ liệu nhạy cảm của bạn là rất quan trọng vì nếu chẳng may lọt vào cặp mắt nhòm ngó của người khác, công việc của bạn có thể bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu...
 • Windows
 • Dung lượng: 2,2 MB
 • Tìm thêm: Folder Locker khóa thư mục bảo vệ thư mục
 • Đánh giá: 42
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 43.107

Secure Folder Secure Folder 7.6 Khoá, ẩn và mã hoá folder

Secure Folder
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31.698

My Lockbox My Lockbox Ẩn, khoá và bảo vệ mật khẩu các thư mục trên máy tính

My Lockbox
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.139

BuduLock BuduLock Khóa thư mục và ngăn chặn sử dụng cổng USB

BuduLock
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.014

eScan Internet Security Suite eScan Internet Security Suite 11.0 Giải pháp bảo vệ máy tính toàn diện

eScan Internet Security Suite
 • Đánh giá: 36
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.135
Có tất cả 53 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google