Lock Folder XP Lock Folder XP 3.9 Khóa folder, file chỉ với 1 click chuột

Lock Folder XP
 • Đánh giá: 77
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 146.548

Folder Lock Folder Lock 7.3 Khóa, mã hóa tập tin và thư mục

Folder Lock
 • Đánh giá: 64
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 89.599

Folder Access Pro Folder Access Pro 2.0 Công cụ khóa file và thư mục

Folder Access Pro
 • Đánh giá: 91
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 67.338

FolderDefence Free FolderDefence Free 1.0 Bảo vệ tài liệu cá nhân

FolderDefence Free
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 53.144

Folder Lock Folder Lock 7.3 Bảo vệ tập tin và thư mục

Folder Lock
 • Đánh giá: 42
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 43.154

Secure Folder Secure Folder 7.6 Khoá, ẩn và mã hoá folder

Secure Folder
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37.573

My Lockbox My Lockbox 2.8 Ẩn, khoá và bảo vệ mật khẩu các thư mục trên máy tính

My Lockbox
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.451

Easy File Locker Easy File Locker 1.5 Công cụ bảo vệ dữ liệu

Easy File Locker
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.406

dirLock dirLock 1.4 Công cụ khóa thư mục

dirLock
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.018

BuduLock BuduLock Khóa thư mục và ngăn chặn sử dụng cổng USB

BuduLock
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.841
Có tất cả 57 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search