Lock Folder XP Lock Folder XP 3.9 Khóa folder, file chỉ với 1 click chuột

Lock Folder XP
 • Đánh giá: 77
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 146.824

Folder Lock Folder Lock 7.3 Khóa, mã hóa tập tin và thư mục

Folder Lock
 • Đánh giá: 64
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 90.068

Folder Access Pro Folder Access Pro 2.0 Công cụ khóa file và thư mục

Folder Access Pro
 • Đánh giá: 93
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 68.751

FolderDefence Free FolderDefence Free 1.0 Bảo vệ tài liệu cá nhân

FolderDefence Free
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 53.306

Folder Lock Folder Lock 7.3 Bảo vệ tập tin và thư mục

Folder Lock
 • Đánh giá: 42
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 43.154

My Lockbox My Lockbox 2.8 Ẩn, khoá và bảo vệ mật khẩu các thư mục trên máy tính

My Lockbox
 • Đánh giá: 25
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.703

Easy File Locker Easy File Locker 1.5 Công cụ bảo vệ dữ liệu

Easy File Locker
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.546

dirLock dirLock 1.4 Công cụ khóa thư mục

dirLock
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.101

BuduLock BuduLock Khóa thư mục và ngăn chặn sử dụng cổng USB

BuduLock
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.916

eScan Internet Security Suite eScan Internet Security Suite 11.0 Giải pháp bảo vệ máy tính toàn diện

eScan Internet Security Suite
 • Đánh giá: 37
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.259
Có tất cả 56 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search