Mẫu số 25/TP-TTTM: Mẫu sổ theo dõi hợp đồng lao động Mẫu số 25/TP-TTTM: Mẫu sổ theo dõi hợp đồng lao động

Mẫu số 25/TP-TTTM: Mẫu sổ theo dõi hợp đồng lao động
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 731

Bảng kê thu nhập từ tiền lương, tiền công trả cho cá nhân không ký HĐLĐ Bảng kê thu nhập từ tiền lương, tiền công trả cho cá nhân không ký HĐLĐ Mẫu số 05B/BK-TNCN

Bảng kê thu nhập từ tiền lương, tiền công trả cho cá nhân không ký HĐLĐ
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 145
Có tất cả 22 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search