Ubuntu (32 bit) Ubuntu (32 bit) 12.04 Hệ điều hành mã nguồn mở

Ubuntu (32 bit)
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26.071

Cygwin Cygwin 1.7 Công cụ giả lập Linux trên Windows

Cygwin
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.687

Tự học sử dụng Linux - Ebook Tự học sử dụng Linux - Ebook

Tự học sử dụng Linux - Ebook
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.850

Sổ tay Ubuntu Desktop Guide - Ebook Sổ tay Ubuntu Desktop Guide - Ebook

Sổ tay Ubuntu Desktop Guide - Ebook
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.600

Mandriva Linux 2011 (32 bit) Mandriva Linux 2011 (32 bit)

Mandriva Linux 2011 (32 bit)
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.438

Ubuntu (64 bit) Ubuntu (64 bit) 12.04 Hệ điều hành mã nguồn mở

Ubuntu (64 bit)
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.214

UNetbootin for Linux UNetbootin for Linux Cài đặt hệ điều hành từ USB

UNetbootin for Linux
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.999

LiveUSB Install LiveUSB Install Tạo USB chạy hệ điều hành Linux

LiveUSB Install
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.318

Mandriva Linux 2011 (64 bit) Mandriva Linux 2011 (64 bit)

Mandriva Linux 2011 (64 bit)
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.383

LiveUSB Install For Linux LiveUSB Install For Linux Tạo USB chạy hệ điều hành Linux

LiveUSB Install For Linux
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.204
Có tất cả 16 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search