Ubuntu (32 bit) Ubuntu (32 bit) 12.04 Hệ điều hành mã nguồn mở

Ubuntu (32 bit)
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.744

Cygwin Cygwin 1.7 Công cụ giả lập Linux trên Windows

Cygwin
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.985

Tự học sử dụng Linux - Ebook Tự học sử dụng Linux - Ebook

Tự học sử dụng Linux - Ebook
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.473

Sổ tay Ubuntu Desktop Guide - Ebook Sổ tay Ubuntu Desktop Guide - Ebook

Sổ tay Ubuntu Desktop Guide - Ebook
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.499

Mandriva Linux 2011 (32 bit) Mandriva Linux 2011 (32 bit)

Mandriva Linux 2011 (32 bit)
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.275

Ubuntu (64 bit) Ubuntu (64 bit) 12.04 Hệ điều hành mã nguồn mở

Ubuntu (64 bit)
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.570

UNetbootin for Linux UNetbootin for Linux Cài đặt hệ điều hành từ USB

UNetbootin for Linux
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.872

LiveUSB Install LiveUSB Install Tạo USB chạy hệ điều hành Linux

LiveUSB Install
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.154

Mandriva Linux 2011 (64 bit) Mandriva Linux 2011 (64 bit)

Mandriva Linux 2011 (64 bit)
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.341

LiveUSB Install For Linux LiveUSB Install For Linux Tạo USB chạy hệ điều hành Linux

LiveUSB Install For Linux
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.169
Có tất cả 16 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google