Sử dụng PowerPoint soạn giáo án điện tử dạy học Sử dụng PowerPoint soạn giáo án điện tử dạy học Soạn giáo án điện tử với PowerPoint

Sử dụng PowerPoint soạn giáo án điện tử dạy học
 • Đánh giá: 131
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 209.187

Xác suất thống kê Xác suất thống kê Tài liệu xác suất thống kê

Xác suất thống kê
 • Đánh giá: 45
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 91.565

Bài giảng Công Nghệ Phần Mềm Bài giảng Công Nghệ Phần Mềm

Bài giảng Công Nghệ Phần Mềm
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33.085

Slide đẹp cho giáo án điện tử Slide đẹp cho giáo án điện tử Mẫu PowerPoint cho giáo án điện tử

Slide đẹp cho giáo án điện tử
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.609

Mẫu slide cho giáo án điện tử Mẫu slide cho giáo án điện tử Mẫu trình chiếu dành cho giáo viên

Mẫu slide cho giáo án điện tử
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.750

Mẫu template làm giáo án điện tử mầm non Mẫu template làm giáo án điện tử mầm non Mẫu PowerPoint cho giáo án mầm non

Mẫu template làm giáo án điện tử mầm non
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.689

Mẫu template thiết kế cho giáo án điện tử Mẫu template thiết kế cho giáo án điện tử Mẫu PowerPoint thiết kế giáo án điện tử

Mẫu template thiết kế cho giáo án điện tử
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.213
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search