Core Temp (32 bit) Core Temp (32 bit) Tiện ích đo nhiệt độ CPU

Core Temp (32 bit)
 • Đánh giá: 30
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 133.703

Vista Sidebar 2.5 Build 2514 Vista Sidebar 2.5 Build 2514

Vista Sidebar 2.5 Build 2514
 • Phát hành: Thoosje
 • Thanh Sidebar chứa các gadget của Windows Vista thực sự đẹp mắt và hữu ích. Nếu không muốn sử dụng Windows Vista nhưng lại muốn sở hữu thanh Sidebar này, bạn có thể nhờ đến Thoosje Vista Sidebar...
 • Windows
 • Dung lượng: 8,4 MB
 • Tìm thêm: Vista Sidebar Sidebar Gadget Customize Sidebar Vista Sidebar toolbar
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.442

Google Desktop Google Desktop

Google Desktop
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.440

Fire Heart Desktop Gadget 1.31 Fire Heart Desktop Gadget 1.31

Fire Heart Desktop Gadget 1.31
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.745

Media Player Gadget Media Player Gadget 0.1 Phần mềm nghe nhạc nhỏ gọn

Media Player Gadget
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.778

Calendar Gadget Calendar Gadget Calendar Gadget

Calendar Gadget
 • Phát hành: Blue Onion Soft
 • Calendar Gadget là một thiết kế dành riêng cho bộ lịch trong máy tính của bạn.Với Calendar Gadget, bạn có thể làm cho bộ lịch đẹp cho bất cứ dịp nào mà bạn muốn. Calendar Gadget được thiết kế nhỏ gọn với nhiều tiện ích khác mà những bộ lịch khác không làm
 • Windows
 • Dung lượng: 699 KB
 • Tìm thêm: Calendar Gadget Calendar lịch tiện ích văn phòng nhắc nhở cuộc hẹn
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.290

Core Temp Gadget Core Temp Gadget

Core Temp Gadget
 • Phát hành: Arthur Liberman
 • Core Temp Gadget cho phép bạn giám sát nhiệt độ xử lý, tần số tải và các thiết lập VID thông qua một biểu đồ hình ảnh ở dưới cùng của tiện ích.
 • Windows
 • Dung lượng: 387,1 KB
 • Tìm thêm: Core Temp Gadget 2.6 Gadget
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.237

Photo Gadget Pro Photo Gadget Pro 2.5 Công cụ biên tập ảnh

Photo Gadget Pro
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.359

FB Explorer FB Explorer 1.0 Kiểm tra tin nhắn và hoạt động của bạn bè trên Facebook

FB Explorer
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.883

 All CPU Meter Gadget All CPU Meter Gadget 4.1 Ứng dụng hiển thị bộ vi xử lý

 All CPU Meter Gadget
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.106
Có tất cả 21 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search