Skype Skype 6.20 Chat, gọi điện, nhắn tin video miễn phí

Skype
 • Đánh giá: 1.814
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.533.660

Yahoo! Messenger for Android Yahoo! Messenger for Android 1.8 Phần mềm chat cho Android

Yahoo! Messenger for Android
 • Đánh giá: 300
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 124.623

Viber Viber 4.3 Phần mềm gọi điện và gửi tin nhắn miễn phí

Viber
 • Đánh giá: 254
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 123.185

Viber for Nokia Viber for Nokia Gọi điện và nhắn tin miễn phí cho Nokia

Viber for Nokia
 • Đánh giá: 763
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 111.007

Skype for Windows Mobile Skype for Windows Mobile Ứng dụng chat, gọi điện, gửi tin nhắn video

Skype for Windows Mobile
 • Phát hành: Skype
 • Skype cho ra mắt bản Skype 3.0 dành cho Windows Mobile. Phiên bản mới này hỗ trợ các smartphone có sử dụng hệ điều hành dành cho di động và rất nhiều máy tính bỏ túi khác.
 • Windows
 • Dung lượng: 10,5 MB
 • Tìm thêm: Skype for Windows Mobile 3.0
 • Đánh giá: 51
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 94.271

vSMS Free vSMS Free Gửi tin nhắn miễn phí từ máy tính

vSMS Free
 • Đánh giá: 57
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 92.078

KakaoTalk for Android KakaoTalk for Android 4.3 Ứng dụng chat miễn phí cho Android

KakaoTalk for Android
 • Đánh giá: 517
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 70.106

ooVoo ooVoo 3.6 Phần mềm chat video miễn phí

ooVoo
 • Đánh giá: 49
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45.996

Skype cho iOS Skype cho iOS 5.4 Gọi điện thoại miễn phí từ iPhone/iPad

Skype cho iOS
 • Đánh giá: 98
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45.286
Có tất cả 250 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search