Multidictionary Multidictionary 9.0 Từ điển Anh-Việt, Việt-Anh miễn phí

Multidictionary
 • Đánh giá: 367
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 497.278

Lingoes Lingoes 2.9 Bộ từ điển miễn phí đa ngôn ngữ

Lingoes
 • Đánh giá: 158
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 169.035

Kool 6 Pro Kool 6 Pro Phần mềm tra cứu từ điển

Kool 6 Pro
 • Đánh giá: 101
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 116.745

Babylon Babylon 10.0 Dịch tự động văn bản Anh Việt

Babylon
 • Đánh giá: 210
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 102.934

Oxford Dictionary of English Oxford Dictionary of English

Oxford Dictionary of English
 • Đánh giá: 187
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 99.720

HanAnhViet 1.0.1 HanAnhViet 1.0.1 Bộ tra từ điển Anh - Trung - Việt miễn phí

HanAnhViet 1.0.1
 • Đánh giá: 96
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 89.867

mtdEVA2008 for Symbian S60 3rd Edition mtdEVA2008 for Symbian S60 3rd Edition Từ điển Anh - Việt cho điện thoại

mtdEVA2008 for Symbian S60 3rd Edition
 • Đánh giá: 126
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 88.253

Prodict 2007 Prodict 2007

Prodict 2007
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 57.436

Vlook for Android Vlook for Android 1.6 Tra cứu từ điển Anh - Việt

Vlook for Android
 • Đánh giá: 109
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38.165
Có tất cả 129 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search