Digsby build 62 (beta) Digsby build 62 (beta)

Digsby build 62 (beta)
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.388

Super Email Extractor 2.86 Super Email Extractor 2.86

Super Email Extractor 2.86
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.241

Digsby Portable 0.2 Digsby Portable 0.2

Digsby Portable 0.2
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.914

GO Contact Sync GO Contact Sync 1.0

GO Contact Sync
 • Phát hành: Mikhail Diatchenko
 • Không giữ được danh sách email liên lạc là điểm bất tiện nhất khi thiết lập tài khoản IMAP/POP3 để sử dụng Gmail trong Microsoft Outlook. Nếu không biết cách xuất danh bạ từ Gmail thành file *.csv rồi nhập vào Microsoft Outlook, GO Contact Sync sẽ rất hữu
 • Windows Version: 1.0.0.3
 • Dung lượng: 1,1 MB
 • Tìm thêm: đồng bộ danh bạ Gmail Microsoft Outlook email
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.132

SmartSerialMail SmartSerialMail 6.31 Gửi email hàng loạt theo danh sách

SmartSerialMail
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.225

Email Sender Deluxe Email Sender Deluxe

Email Sender Deluxe
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.957

SendGoon SendGoon

SendGoon
 • Phát hành: SendGoon
 • SendGoon 1.5 là một công cụ giúp bạn soạn, nạp email và quản lý thông tin gửi, đánh giá hiệu quả tiếp thị một cách đầy đủ và giải pháp chuyên nghiệp nhất.
 • Windows
 • Dung lượng: 27,1 MB
 • Tìm thêm: SendGoon 1.5 gửi email Quản lý danh sách Tìm kiếm
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.336

Subscribe Emails Subscribe Emails 2.5 Phần mềm quản lý danh sách đăng ký email

Subscribe Emails
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.453

High Speed Verifier High Speed Verifier

High Speed Verifier
 • Phát hành: Elcom Soft
 • High Speed Verifier (HSV) là phần mềm có sc độ cao giúp kiểm tra các địa chỉ email còn tồn tại. HSV có khả năng kiểm tra hàng nghìn địa chỉ trong 1 giây. Phần mềm này cũng có thể đạt đến mức tối đa khi xử lý danh sách thư chưa hàng chục triệu địa chỉ.
 • Windows
 • Dung lượng: 3,4 MB
 • Tìm thêm: High Speed Verifier 1.35.79 kiểm tra địa chỉ email
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.034

EssentialPIM Pro EssentialPIM Pro

EssentialPIM Pro
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.700
Có tất cả 65 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google