Google Translate NDT for Mobile Google Translate NDT for Mobile Công cụ dịch tự động cho di động

Google Translate NDT for Mobile
 • Đánh giá: 208
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 207.579

Lingoes Lingoes 2.9 Bộ từ điển miễn phí đa ngôn ngữ

Lingoes
 • Đánh giá: 158
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 169.106

Google Translate Google Translate Google dịch - dịch thuật miễn phí trực tuyến

Google Translate
 • Đánh giá: 836
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 115.365

Babylon Babylon 10.0 Dịch tự động văn bản Anh Việt

Babylon
 • Đánh giá: 210
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 102.968

Babylon Pro Babylon Pro 10 Phần mềm dịch tự động các ngôn ngữ ra tiếng Việt

Babylon Pro
 • Đánh giá: 250
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 86.141

Google Translate cho Android Google Translate cho Android Công cụ dịch miễn phí trên Android

Google Translate cho Android
 • Đánh giá: 143
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.519

Ace Translator Ace Translator Công cụ dịch thuật đa ngôn ngữ

Ace Translator
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.959

Dictionary .NET Dictionary .NET

Dictionary .NET
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.950

Google Translate Desktop Google Translate Desktop

Google Translate Desktop
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.169

Translate.Net Portable 0.1.3493.4408 Translate.Net Portable 0.1.3493.4408

Translate.Net Portable 0.1.3493.4408
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.443
Có tất cả 107 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search