Google Translate NDT for Mobile Google Translate NDT for Mobile Công cụ dịch tự động cho di động

Google Translate NDT for Mobile
 • Đánh giá: 197
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 204.775

Lingoes Lingoes 2.9 Bộ từ điển miễn phí đa ngôn ngữ

Lingoes
 • Đánh giá: 156
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 164.355

Google Translate Google Translate Google dịch - dịch thuật miễn phí trực tuyến

Google Translate
 • Đánh giá: 732
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 111.395

Babylon Babylon 10.0 Dịch tự động văn bản Anh Việt

Babylon
 • Đánh giá: 200
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 99.371

Babylon Pro Babylon Pro 10 Phần mềm dịch tự động các ngôn ngữ ra tiếng Việt

Babylon Pro
 • Đánh giá: 237
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 81.712

Google Translate cho Android Google Translate cho Android Công cụ dịch miễn phí trên Android

Google Translate cho Android
 • Đánh giá: 126
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.172

Ace Translator Ace Translator Công cụ dịch thuật đa ngôn ngữ

Ace Translator
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.927

Dictionary .NET Dictionary .NET

Dictionary .NET
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.874

Google Translate Desktop Google Translate Desktop

Google Translate Desktop
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.576

Translate.Net Portable 0.1.3493.4408 Translate.Net Portable 0.1.3493.4408

Translate.Net Portable 0.1.3493.4408
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.430
Có tất cả 110 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search