Google Translate NDT for Mobile Google Translate NDT for Mobile Công cụ dịch tự động cho di động

Google Translate NDT for Mobile
 • Đánh giá: 199
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 205.564

Lingoes Lingoes 2.9 Bộ từ điển miễn phí đa ngôn ngữ

Lingoes
 • Đánh giá: 157
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 165.497

Google Translate Google Translate Google dịch - dịch thuật miễn phí trực tuyến

Google Translate
 • Đánh giá: 754
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 112.496

Babylon Babylon 10.0 Dịch tự động văn bản Anh Việt

Babylon
 • Đánh giá: 202
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 100.313

Babylon Pro Babylon Pro 10 Phần mềm dịch tự động các ngôn ngữ ra tiếng Việt

Babylon Pro
 • Đánh giá: 241
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 82.889

Google Translate cho Android Google Translate cho Android Công cụ dịch miễn phí trên Android

Google Translate cho Android
 • Đánh giá: 129
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.721

Ace Translator Ace Translator Công cụ dịch thuật đa ngôn ngữ

Ace Translator
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.932

Dictionary .NET Dictionary .NET

Dictionary .NET
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.888

Google Translate Desktop Google Translate Desktop

Google Translate Desktop
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.730

Translate.Net Portable 0.1.3493.4408 Translate.Net Portable 0.1.3493.4408

Translate.Net Portable 0.1.3493.4408
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.432
Có tất cả 110 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search