Google Translate NDT for Mobile Google Translate NDT for Mobile Công cụ dịch tự động cho di động

Google Translate NDT for Mobile
 • Đánh giá: 201
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 206.349

Lingoes Lingoes 2.9 Bộ từ điển miễn phí đa ngôn ngữ

Lingoes
 • Đánh giá: 157
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 166.747

Google Translate Google Translate Google dịch - dịch thuật miễn phí trực tuyến

Google Translate
 • Đánh giá: 792
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 113.514

Babylon Babylon 10.0 Dịch tự động văn bản Anh Việt

Babylon
 • Đánh giá: 202
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 101.300

Babylon Pro Babylon Pro 10 Phần mềm dịch tự động các ngôn ngữ ra tiếng Việt

Babylon Pro
 • Đánh giá: 241
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 84.099

Google Translate cho Android Google Translate cho Android Công cụ dịch miễn phí trên Android

Google Translate cho Android
 • Đánh giá: 133
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.465

Ace Translator Ace Translator Công cụ dịch thuật đa ngôn ngữ

Ace Translator
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.943

Dictionary .NET Dictionary .NET

Dictionary .NET
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.911

Google Translate Desktop Google Translate Desktop

Google Translate Desktop
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.909

Translate.Net Portable 0.1.3493.4408 Translate.Net Portable 0.1.3493.4408

Translate.Net Portable 0.1.3493.4408
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.435
Có tất cả 112 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search