GCH Guitar Academy Unit 2 GCH Guitar Academy Unit 2

GCH Guitar Academy Unit 2
  • Phát hành: GCH Guitar Academy
  • Nếu bạn đã biết chơi guitar “sơ sơ”, nay muốn cho ngón đàn của mình thêm điêu luyện nhưng không có điều kiện đến lớp thì hãy nhờ đến Guitar Academy Unit 2. Đây là phần mềm thứ 3 trong loạt 3 phần mềm tự học guitar của hãng GCH
  • Windows
  • Dung lượng: 17,1 MB
  • Tìm thêm: dậy học ghi ta phần mềm giáo dục phần mềm giáo dục
  • Đánh giá: 5
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 4.979
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search