Xilisoft iPad to PC Transfer Xilisoft iPad to PC Transfer 5.3 Chuyển dữ liệu từ iPad sang PC

Xilisoft iPad to PC Transfer
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.137

DiskAid DiskAid 6.5 Chuyển đổi file từ iPhone, iPad hoặc iPod sang PC

DiskAid
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.866

AnyMP4 iPad Transfer Platinum AnyMP4 iPad Transfer Platinum 7.0 Chuyển đổi file giữa máy tính và iPad

AnyMP4 iPad Transfer Platinum
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.394

AnyMP4 iPad to PC Transfer Ultimate AnyMP4 iPad to PC Transfer Ultimate Chuyển đổi file từ iPad vào PC

AnyMP4 iPad to PC Transfer Ultimate
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 860

AnyMP4 iPad to PC Transfer AnyMP4 iPad to PC Transfer 6.0 Chuyển đổi file từ iPad vào PC

AnyMP4 iPad to PC Transfer
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 839

iCoolsoft iPad Transfer iCoolsoft iPad Transfer 3.1 Chuyển đổi dữ liệu từ PC sang iPad

iCoolsoft iPad Transfer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 670

4Media iPad Max Platinum 4Media iPad Max Platinum 5.3 Sao lưu và chuyển đổi file media sang iPad

4Media iPad Max Platinum
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 485

BlazeVideo iTransfer BlazeVideo iTransfer 1.1 Chuyển đổi dữ liệu giữa PC và thiết bị iOS

BlazeVideo iTransfer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 301

Appandora Appandora 1.0 Chuyển đổi dữ liệu giữa iPhone/iPad và PC

Appandora
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 260

Phone Stick Phone Stick 1.5 Chuyển đổi dữ liệu từ thiết bị iOS sang PC

Phone Stick
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 198
Có tất cả 17 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search