DiskAid DiskAid 6.5 Chuyển đổi file từ iPhone, iPad hoặc iPod sang PC

DiskAid
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.842

AnyMP4 iPad Transfer Platinum AnyMP4 iPad Transfer Platinum 7.0 Chuyển đổi file giữa máy tính và iPad

AnyMP4 iPad Transfer Platinum
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.193

CloudTransfr for iOS CloudTransfr for iOS Chuyển đổi dữ liệu từ máy tính sang iPhone

CloudTransfr for iOS
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.078

AnyMP4 iPad to PC Transfer Ultimate AnyMP4 iPad to PC Transfer Ultimate Chuyển đổi file từ iPad vào PC

AnyMP4 iPad to PC Transfer Ultimate
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 821

AnyMP4 iPad to PC Transfer AnyMP4 iPad to PC Transfer 6.0 Chuyển đổi file từ iPad vào PC

AnyMP4 iPad to PC Transfer
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 799

AnyMP4 iPad Transfer Standard AnyMP4 iPad Transfer Standard Chuyển đổi file giữa iPad và PC

AnyMP4 iPad Transfer Standard
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 689

iCoolsoft iPad Transfer iCoolsoft iPad Transfer 3.1 Chuyển đổi dữ liệu từ PC sang iPad

iCoolsoft iPad Transfer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 554

BlazeVideo iTransfer BlazeVideo iTransfer 1.1 Chuyển đổi dữ liệu giữa PC và thiết bị iOS

BlazeVideo iTransfer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 262

Phone Stick Phone Stick 1.5 Chuyển đổi dữ liệu từ thiết bị iOS sang PC

Phone Stick
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 174

PhoneTrans PhoneTrans 3.6 Chuyển đổi dữ liệu từ iPhone sang máy tính

PhoneTrans
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 159
Có tất cả 18 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google