Snagit Snagit 11.4 Công cụ chụp ảnh toàn màn hình

Snagit
 • Đánh giá: 124
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 156.307

Screen Grab Pro Screen Grab Pro

Screen Grab Pro
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61.844

CaptureXT CaptureXT

CaptureXT
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 33.722

MWSnap MWSnap 3.74 Công cụ chụp màn hình

MWSnap
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.243

PaintStar 2.7 PaintStar 2.7

PaintStar 2.7
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.265

FastStone Capture FastStone Capture 7.6 TIện ích chụp và chỉnh sửa ảnh màn hình Desktop

FastStone Capture
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.668

Ashampoo Snap Ashampoo Snap 7.0 Chụp ảnh màn hình nhanh chóng

Ashampoo Snap
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.974

Screenshot Captor Screenshot Captor 4.5 Công cụ chụp ảnh màn hình mạnh mẽ

Screenshot Captor
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.696

ScreenScan ScreenScan Phần mềm chụp ảnh màn hình

ScreenScan
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.107

EasyCapture EasyCapture 1.2 Tiện ích chụp màn hình miễn phí

EasyCapture
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.858
Có tất cả 100 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google