Ardamax Keylogger Ardamax Keylogger 4.2 Ghi lại tổ hợp phím trên máy tính

Ardamax Keylogger
 • Đánh giá: 69
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 64.660

Solid Capture Solid Capture 3.0 Tiện ích chụp màn hình

Solid Capture
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.217

ActivePresenter Free Edition ActivePresenter Free Edition 3.9 Công cụ giúp tạo trình chiếu và chụp ảnh màn hình máy tính

ActivePresenter Free Edition
 • Đánh giá: 137
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.404

Jing Jing 2.4 Công cụ chụp ảnh màn hình

Jing
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.399

ScreenCamera ScreenCamera 3.0 Biến màn hình máy tính thành webcam

ScreenCamera
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.188

Kahlown Kahlown 5.0 Phần mềm chụp ảnh màn hình

Kahlown
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.620

Gilisoft Screen Recorder Gilisoft Screen Recorder 3.2 Phần mềm ghi video trên màn hình máy tính

Gilisoft Screen Recorder
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.832

ScreenFlow for Mac ScreenFlow for Mac 4.0 Tiện ích ghi lại màn hình cho Mac

ScreenFlow for Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.608

Screenium for Mac Screenium for Mac 2.1 Ghi lại hoạt động máy tính cho Mac

Screenium for Mac
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.600
Có tất cả 34 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search