GoldWave GoldWave 5.70 Trình chỉnh sửa âm thanh chuyên nghiệp

GoldWave
 • Đánh giá: 615
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 349.981

Cool Edit Pro Cool Edit Pro Tự làm radio online

Cool Edit Pro
 • Đánh giá: 84
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 156.090

Audacity Audacity 2.0 Tiện ích chỉnh sửa audio đa dạng

Audacity
 • Đánh giá: 170
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 133.453

DFX Audio Enhancer for Windows Media Player DFX Audio Enhancer for Windows Media Player 11.108 Cải tiến chất lượng âm thanh

DFX Audio Enhancer for Windows Media Player
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 77.671

Sony Sound Forge Sony Sound Forge 8.0 Biên tập, chỉnh sửa âm thanh

Sony Sound Forge
 • Đánh giá: 66
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 71.427

mp3DirectCut mp3DirectCut 2.19 Phần mềm cắt nhạc miễn phí

mp3DirectCut
 • Đánh giá: 66
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 68.553

Audacity - bản Tiếng Việt Audacity - bản Tiếng Việt 2.0 Phần mềm xử lý âm thanh

Audacity - bản Tiếng Việt
 • Đánh giá: 51
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 56.735

n-Track Studio n-Track Studio 7.0 Chương trình thu âm thanh mạnh mẽ

n-Track Studio
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 52.320

Free MP3 Cutter Free MP3 Cutter

Free MP3 Cutter
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 51.745

WavePad Sound Editor WavePad Sound Editor 5.68 Phần mềm chỉnh sửa âm thanh hữu hiệu

WavePad Sound Editor
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 26.808
Có tất cả 100 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google