UniKey UniKey 4.2 RC1 Phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt

UniKey
 • Đánh giá: 7.830
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.590.653

Virtual Keyboard Virtual Keyboard 3.2 Bàn phím ảo

Virtual Keyboard
 • Đánh giá: 130
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 166.122

HS Virtual Piano HS Virtual Piano Phần mềm mô phỏng đàn piano trên máy tính

HS Virtual Piano
 • Đánh giá: 130
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 153.644

KeyboardTest KeyboardTest Kiểm tra bàn phím

KeyboardTest
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 136.553

KP Typing Tutor KP Typing Tutor 7.3 Tập đánh máy tính

KP Typing Tutor
 • Đánh giá: 44
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 75.967

Typing Test Typing Test

Typing Test
 • Đánh giá: 173
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 62.897

On-screen-keyboard On-screen-keyboard 1.2 Chương trình bàn phím ảo

On-screen-keyboard
 • Đánh giá: 41
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 55.450

GS Typing Tutor GS Typing Tutor 2.99

GS Typing Tutor
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.003

Stealth KeyLogger Stealth KeyLogger 4.9 Quản lý hoạt động bàn phím

Stealth KeyLogger
 • Đánh giá: 33
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 33.657

JoyToKey JoyToKey Gán nút bàn phím cho tay cầm

JoyToKey
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 33.357
Có tất cả 100 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google