UniKey UniKey 4.2 RC4 Bộ gõ tiếng Việt phổ biến nhất

 • Đánh giá: 8.026
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.251.103

Virtual Keyboard Virtual Keyboard 4.0 Bàn phím ảo đa ngôn ngữ

Virtual Keyboard
 • Đánh giá: 138
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 183.490

KeyboardTest KeyboardTest 3.0 Build 1005 Công cụ kiểm tra bàn phím

KeyboardTest
 • Đánh giá: 30
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 168.491

HS Virtual Piano HS Virtual Piano Phần mềm mô phỏng đàn piano trên máy tính

HS Virtual Piano
 • Đánh giá: 148
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 167.090

KP Typing Tutor KP Typing Tutor 7.3 Tập đánh máy tính

KP Typing Tutor
 • Đánh giá: 44
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 76.730

Typing Test Typing Test

Typing Test
 • Đánh giá: 188
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 66.142

On-screen-keyboard On-screen-keyboard 1.2 Chương trình bàn phím ảo

On-screen-keyboard
 • Đánh giá: 41
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 60.524

Ten Thumbs Typing Tutor4.7 Ten Thumbs Typing Tutor4.7 4.7

Ten Thumbs Typing Tutor4.7
 • Đánh giá: 51
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 50.578

JoyToKey JoyToKey Gán nút bàn phím cho tay cầm

JoyToKey
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.259

GS Typing Tutor GS Typing Tutor 2.99

GS Typing Tutor
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.124
Có tất cả 133 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search