UniKey UniKey 4.2 RC3 Phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt

UniKey
 • Đánh giá: 7.983
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.072.884

Virtual Keyboard Virtual Keyboard 3.2 Bàn phím ảo

Virtual Keyboard
 • Đánh giá: 138
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 178.905

KeyboardTest KeyboardTest 3.0 Build 1005 Công cụ kiểm tra bàn phím

KeyboardTest
 • Đánh giá: 29
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 158.685

On-screen-keyboard On-screen-keyboard 1.2 Chương trình bàn phím ảo

On-screen-keyboard
 • Đánh giá: 41
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 59.382

JoyToKey JoyToKey Gán nút bàn phím cho tay cầm

JoyToKey
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.089

Comfort On-Screen Keyboard 3.2 Comfort On-Screen Keyboard 3.2

Comfort On-Screen Keyboard 3.2
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.432

Keyboard Training Keyboard Training Vừa chơi game vừa luyện tốc độ gõ bàn phím

Keyboard Training
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.375

Kid-Key-Lock Kid-Key-Lock 1.6 Tiện ích khóa bàn phím và chuột

Kid-Key-Lock
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.284

Comfort On-Screen Keyboard Pro 4.1.1 Comfort On-Screen Keyboard Pro 4.1.1

Comfort On-Screen Keyboard Pro 4.1.1
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.337

Click-N-Type Portable Click-N-Type Portable

Click-N-Type Portable
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.427
Có tất cả 100 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search