UniKey UniKey 4.2 RC4 Bộ gõ tiếng Việt phổ biến nhất

UniKey
 • Đánh giá: 8.277
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.086.240

KeyboardTest KeyboardTest 3.0 Build 1005 Công cụ kiểm tra bàn phím

KeyboardTest
 • Đánh giá: 40
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 199.695

Virtual Keyboard Virtual Keyboard 4.0 Bàn phím ảo đa ngôn ngữ

Virtual Keyboard
 • Đánh giá: 147
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 199.379

HS Virtual Piano HS Virtual Piano Phần mềm mô phỏng đàn piano trên máy tính

HS Virtual Piano
 • Đánh giá: 165
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 180.825

Typing Test Typing Test

Typing Test
 • Đánh giá: 271
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 83.468

KP Typing Tutor KP Typing Tutor 7.3 Tập đánh máy tính

KP Typing Tutor
 • Đánh giá: 48
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 77.235

On-screen-keyboard On-screen-keyboard 1.2 Chương trình bàn phím ảo

On-screen-keyboard
 • Đánh giá: 43
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 65.085

Ten Thumbs Typing Tutor4.7 Ten Thumbs Typing Tutor4.7 4.7

Ten Thumbs Typing Tutor4.7
 • Đánh giá: 51
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 50.690

JoyToKey JoyToKey Gán nút bàn phím cho tay cầm

JoyToKey
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 35.101

GS Typing Tutor GS Typing Tutor 2.99

GS Typing Tutor
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.237
Có tất cả 141 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search