UniKey UniKey 4.2 RC3 Phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt

UniKey
 • Đánh giá: 7.983
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.085.493

Virtual Keyboard Virtual Keyboard 3.2 Bàn phím ảo

Virtual Keyboard
 • Đánh giá: 138
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 179.214

HS Virtual Piano HS Virtual Piano Phần mềm mô phỏng đàn piano trên máy tính

HS Virtual Piano
 • Đánh giá: 141
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 164.248

KeyboardTest KeyboardTest 3.0 Build 1005 Công cụ kiểm tra bàn phím

KeyboardTest
 • Đánh giá: 29
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 159.179

KP Typing Tutor KP Typing Tutor 7.3 Tập đánh máy tính

KP Typing Tutor
 • Đánh giá: 44
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 76.606

Typing Test Typing Test

Typing Test
 • Đánh giá: 179
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 64.558

On-screen-keyboard On-screen-keyboard 1.2 Chương trình bàn phím ảo

On-screen-keyboard
 • Đánh giá: 41
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 59.460

Ten Thumbs Typing Tutor4.7 Ten Thumbs Typing Tutor4.7 4.7

Ten Thumbs Typing Tutor4.7
 • Đánh giá: 51
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 50.544

JoyToKey JoyToKey Gán nút bàn phím cho tay cầm

JoyToKey
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.104

GS Typing Tutor GS Typing Tutor 2.99

GS Typing Tutor
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.101
Có tất cả 132 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search