Auto-Clicker Auto-Clicker 1.0 Đặt chuột tự động

Auto-Clicker
 • Đánh giá: 104
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 190.378

Advanced Key and Mouse Recorder Advanced Key and Mouse Recorder 2.9 Phần mềm ghi lại hoạt động của máy tính

Advanced Key and Mouse Recorder
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 32.757

Auto Poster Auto Poster Phần mềm đăng tin tự động

Auto Poster
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.598

Control Center Professional 1.0.5 Control Center Professional 1.0.5

Control Center Professional 1.0.5
 • Phát hành: Ghost namec
 • Control Center Professional, phiên bản 1.0 build 5 (1.0.5), không đơn thuần là ghi lại các thao tác cơ bản (chính) của chuột và bàn phím mà còn ghi lại từng hoạt động nhỏ. Ví dụ như khi bạn di chuột, chương trình sẽ lưu lại toàn bộ tọa độ mà chuột di đến
 • Windows
 • Dung lượng: 490,3 KB
 • Tìm thêm: Control Center C2 Ghost namec auto auto chuột chương trình auto tự động chuột
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.018

Auto Mouse Clicker 1.0 Auto Mouse Clicker 1.0

Auto Mouse Clicker 1.0
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.376

Ghost Mouse Auto Clicker Ghost Mouse Auto Clicker

Ghost Mouse Auto Clicker
 • Phát hành: AMAC ltd
 • Ghost Mouse Auto Clicker là một ứng dụng chuyên nghiệp được thiết kế để ghi lại những hoạt động của chuột: di chuyển chuột, bấm chuột, gõ phím và lặp lại các hành động đã làm bất cứ lúc nào và nhiều lần nếu bạn muốn. muốn.
 • Windows
 • Dung lượng: 673 KB
 • Tìm thêm: Ghost Mouse Auto Clicker tiện ích con chuột chuột chuột máy tính
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.941

VietSmall Poster - Phần mềm đăng bài tự động VietSmall Poster - Phần mềm đăng bài tự động

VietSmall Poster - Phần mềm đăng bài tự động
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.873

PTFB Pro PTFB Pro 4.6

PTFB Pro
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.984

Soft2base Soft2base Tự động tải và cài đặt phần mềm miễn phí mà bạn chỉ định trước

Soft2base
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.048

DwellClick for Mac DwellClick for Mac

DwellClick for Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 687
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google