IE Tab V2 for Firefox IE Tab V2 for Firefox

IE Tab V2 for Firefox
 • Đánh giá: 37
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 126.742

1-Click YouTube Video Download 1-Click YouTube Video Download 2.1 Add-on download video từ Youtube

1-Click YouTube Video Download
 • Đánh giá: 67
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 86.410

Yahoo! Mail Notifier Yahoo! Mail Notifier Add-on hỗ trợ thông báo Yahoo! Mail trên Firefox

Yahoo! Mail Notifier
 • Phát hành: Michael Kraft
 • Thông thường, nếu bạn có dùng trình chat Yahoo! Messenger thì khi có thư Yahoo! mới, bạn sẽ được nó thông báo ngay.
 • Windows
 • Dung lượng: 113 KB
 • Tìm thêm: Yahoo! Mail Notifier
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.281

DownThemAll DownThemAll

DownThemAll
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.332

Classic Menu for Word 2010 (32 bit) Classic Menu for Word 2010 (32 bit) Sử dụng Word 2010 với giao diện của Word 2003

Classic Menu for Word 2010 (32 bit)
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.499

FoxyTunes for Firefox FoxyTunes for Firefox 4.3 Trình nghe nhạc trên Firefox

FoxyTunes for Firefox
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.797

UBitMenu UBitMenu

UBitMenu
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.832

IE Tab for Chrome IE Tab for Chrome

IE Tab for Chrome
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.246

Read It Later Read It Later

Read It Later
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.832

Nightly Tester Tools Nightly Tester Tools Kiểm tra độ tương thích của add-on

Nightly Tester Tools
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.393
Có tất cả 100 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google