Lạc Việt mtd9 EVA Lạc Việt mtd9 EVA 5.0 Từ điển Anh - Việt

 • Đánh giá: 1.023
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.405.154

StarDict StarDict 2.4 Tra cứu từ điển miễn phí trên máy tính

StarDict
 • Đánh giá: 726
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 752.698

Lingoes Lingoes 2.9 Bộ từ điển miễn phí đa ngôn ngữ

Lingoes
 • Đánh giá: 148
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 154.001

Từ điển tiếng Anh kinh tế Từ điển tiếng Anh kinh tế Thuật ngữ thường dùng trong tiếng Anh kinh tế

Từ điển tiếng Anh kinh tế
 • Đánh giá: 92
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 121.054

Kool 6 Pro Kool 6 Pro Phần mềm tra cứu từ điển

Kool 6 Pro
 • Đánh giá: 100
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 115.545

HanAnhViet 1.0.1 HanAnhViet 1.0.1 Bộ tra từ điển Anh - Trung - Việt miễn phí

HanAnhViet 1.0.1
 • Đánh giá: 86
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 87.536

KOOLdic KOOLdic Phần mềm từ điển Anh - Việt - Anh

KOOLdic
 • Đánh giá: 170
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 73.972

Google Maps Downloader Google Maps Downloader 6.15 Chụp ảnh từ Google Maps

Google Maps Downloader
 • Đánh giá: 140
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 72.161

Bkav eDict Bkav eDict 1.0 Từ điển tra nhanh

Bkav eDict
 • Đánh giá: 86
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 64.531

Prodict 2007 Prodict 2007

Prodict 2007
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 53.611
Có tất cả 183 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search