Lạc Việt mtd9 EVA Lạc Việt mtd9 EVA 5.0 Từ điển Anh - Việt

 • Đánh giá: 985
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.331.518

StarDict StarDict 2.4 Tra cứu từ điển miễn phí trên máy tính

StarDict
 • Đánh giá: 709
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 742.933

Kool 6 Pro Kool 6 Pro Phần mềm tra cứu từ điển

Kool 6 Pro
 • Đánh giá: 97
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 114.174

KOOLdic KOOLdic Phần mềm từ điển Anh - Việt - Anh

KOOLdic
 • Đánh giá: 168
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 73.054

Bkav eDict Bkav eDict 1.0 Từ điển tra nhanh

Bkav eDict
 • Đánh giá: 85
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 59.769

Prodict 2007 Prodict 2007

Prodict 2007
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 51.185

Super Power Dict for Java Super Power Dict for Java

Super Power Dict for Java
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 50.105

TratuBookmark - Tra cứu từ nhanh TratuBookmark - Tra cứu từ nhanh

TratuBookmark - Tra cứu từ nhanh
 • Đánh giá: 64
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35.854

Vlook for Android Vlook for Android 1.6 Tra cứu từ điển Anh - Việt

Vlook for Android
 • Đánh giá: 84
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33.653

Vietnamese Japanese Dictionary for Android Vietnamese Japanese Dictionary for Android 2.2 Từ điển Việt - Nhật cho Android

Vietnamese Japanese Dictionary for Android
 • Đánh giá: 75
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.846
Có tất cả 100 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google