Anki Anki 2.0 Phần mềm hỗ trợ học tiếng Nhật

Anki
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.176

Minano nihongo I for Android Minano nihongo I for Android 1.2b2 Phần mềm học từ vựng tiếng Nhật

Minano nihongo I for Android
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.807

Japanese Vocabulary For Android Japanese Vocabulary For Android 2.2 Từ vựng tiếng Nhật trên Android

Japanese Vocabulary For Android
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.682

Japanese Flashcards - BravoLang for iOS Japanese Flashcards - BravoLang for iOS 2.0 Học tiếng Nhật qua thẻ ghi chú

Japanese Flashcards - BravoLang for iOS
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.013

Japanese Dictionary cho iOS Japanese Dictionary cho iOS 11.1 Học tiếng Nhật miễn phí trên iPhone/iPad

Japanese Dictionary cho iOS
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.858

Learn Japanese Phrases Free for iOS Learn Japanese Phrases Free for iOS Học từ vựng tiếng Nhật trên iPhone

Learn Japanese Phrases Free for iOS
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.063

WordUP Japanese Lite for iOS WordUP Japanese Lite for iOS Từ điển tiếng Nhật song ngữ cho iPhone

WordUP Japanese Lite for iOS
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 818

50 bài Từ vựng sách Minna no Nihongo 50 bài Từ vựng sách Minna no Nihongo Tài liệu Tiếng Nhật

50 bài Từ vựng sách Minna no Nihongo
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 365

JLPT N5 cho Windows Phone JLPT N5 cho Windows Phone 1.0 Ứng dụng học tiếng Nhật

JLPT N5 cho Windows Phone
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 66
Có tất cả 11 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search