Lạc Việt mtd9 EVA Lạc Việt mtd9 EVA 5.0 Từ điển Anh - Việt

 • Đánh giá: 960
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.308.353

StarDict StarDict 2.4 Tra cứu từ điển miễn phí trên máy tính

StarDict
 • Đánh giá: 703
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 738.618

Multidictionary Multidictionary 9.0 Từ điển Anh-Việt, Việt-Anh miễn phí

Multidictionary
 • Đánh giá: 269
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 450.607

HanAnhViet 1.0.1 HanAnhViet 1.0.1

HanAnhViet 1.0.1
 • Đánh giá: 86
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 86.326

Babylon Babylon 10.0 Dịch tự động văn bản Anh Việt

Babylon
 • Đánh giá: 151
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 83.090

mtdEVA2008 for Symbian S60 3rd Edition mtdEVA2008 for Symbian S60 3rd Edition Từ điển Anh - Việt cho điện thoại

mtdEVA2008 for Symbian S60 3rd Edition
 • Đánh giá: 106
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 82.454

KOOLdic KOOLdic Phần mềm từ điển Anh - Việt - Anh

KOOLdic
 • Đánh giá: 167
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 72.723

Babylon Pro Babylon Pro 10 Phần mềm dịch tự động các ngôn ngữ ra tiếng Việt

Babylon Pro
 • Đánh giá: 173
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 61.435

Super Power Dict for Java Super Power Dict for Java

Super Power Dict for Java
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 49.997

mtdEVA2008 for Symbian S60 5th Edition mtdEVA2008 for Symbian S60 5th Edition Từ điển trên di động

mtdEVA2008 for Symbian S60 5th Edition
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 44.995
Có tất cả 85 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google