Keybr.com Keybr.com Luyện đánh máy tính Online

Keybr.com
 • Đánh giá: 593
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 732.982

TypingWeb TypingWeb

TypingWeb
 • Phát hành: FTW Innovations
 • Gõ bàn phím 10 ngón là điều không phải ai cũng làm được và ngày nay cũng ít người đang học và luyện gõ 10 ngón. Bạn có thể tham gia khóa học trực tuyến Typingweb.com để học theo kiểu ABC sau đó nâng cao dần kèm theo những bài luyện tập.
 • Web
 • Tìm thêm: tập đánh máy trực tuyến luyện gõ 10 ngón TypingWeb
 • Đánh giá: 76
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 171.030

TypeFaster Typing Tutor TypeFaster Typing Tutor 0.4 Chương trình luyện gõ bàn phím

TypeFaster Typing Tutor
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.287

TypingTest.com TypingTest.com

TypingTest.com
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 4.040
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search