Luật đất đai số 45/2013/QH13 Luật đất đai số 45/2013/QH13 Luật xác định rõ và quy định cụ thể những trường hợp mà Nhà nước phải thu hồi đất

Luật đất đai số 45/2013/QH13
  • Đánh giá: 36
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 23.261
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search