Skype for iOS Skype for iOS 4.17 Gọi điện thoại miễn phí từ iPhone/iPad

Skype for iOS
 • Đánh giá: 83
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35.041

Skype WiFi for iOS Skype WiFi for iOS 1.1 Kết nối Skype qua WiFi trên iPhone/iPad

Skype WiFi for iOS
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.604

Qik Video for iOS Qik Video for iOS 6.7 Chat video trên iPhone/iPad

Qik Video for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 551

Yeloworld for iOS Yeloworld for iOS 2.2 Gọi điện thoại quốc tế giá rẻ trên iPhone/iPad

Yeloworld for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 185
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google