OneDrive (SkyDrive) for Web OneDrive (SkyDrive) for Web Lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trực tuyến

OneDrive (SkyDrive) for Web
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 25.337

OneDrive (SkyDrive) OneDrive (SkyDrive) 17.0 Đồng bộ dữ liệu từ Windows lên OneDrive

OneDrive (SkyDrive)
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.343

ASTRO File Manager for Android ASTRO File Manager for Android Quản lý file trên Android

ASTRO File Manager for Android
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.565

MediaFire Express for Linux MediaFire Express for Linux Thỏa sức lưu trữ với 50GB miễn phí

MediaFire Express for Linux
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.607

Gladinet Cloud Desktop Starter Edition (32-bit) Gladinet Cloud Desktop Starter Edition (32-bit) 4.0 Phần mềm quản lý dữ liệu

Gladinet Cloud Desktop Starter Edition (32-bit)
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.398

MediaFire Express MediaFire Express Thỏa sức lưu trữ với 50GB miễn phí

MediaFire Express
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.353

OneDrive (SkyDrive) for Mac OneDrive (SkyDrive) for Mac 17.0 Đồng bộ và lưu trữ dữ liệu trong đám mây

OneDrive (SkyDrive) for Mac
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.093

Bitdefender Safebox Bitdefender Safebox Dịch vụ lưu trữ đám mây an toàn và miễn phí mới

Bitdefender Safebox
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 784

OneDrive (SkyDrive) for iOS OneDrive (SkyDrive) for iOS 4.1 Dịch vụ đám mây tiện ích cho iPhone/iPad

OneDrive (SkyDrive) for iOS
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 635
Có tất cả 30 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google