Quyết định 185/QĐ-BTP Quyết định 185/QĐ-BTP Quy định tiêu chuẩn nhận biết, danh mục, chế độ quản lý và tính hao mòn đối với các tài sản đặc thù được quy định là tài sản cố định

Quyết định 185/QĐ-BTP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 301

Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 67

Thông tư số 222/2010/TT-BTCQ Thông tư số 222/2010/TT-BTCQ Quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Thông tư số 222/2010/TT-BTCQ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 58

Quyết định 3876/2012/QĐ-BTP Quyết định 3876/2012/QĐ-BTP Phối hợp quản lý và xử lý tài sản dự án sử dụng vốn nhà nước

Quyết định 3876/2012/QĐ-BTP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search