Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC Về việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan Nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước

Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.128
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search