Picasa Picasa 3.9 Build 137 Quản lý tập tin hình ảnh

Picasa
 • Đánh giá: 272
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 338.830

Google Picasa 3.0 Beta for Linux Google Picasa 3.0 Beta for Linux

Google Picasa 3.0 Beta for Linux
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.839

Picasa for Mac Picasa for Mac

Picasa for Mac
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.586

Ginipic 1.2 Ginipic 1.2

Ginipic 1.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.576

Picasa2flickr Picasa2flickr

Picasa2flickr
 • Picasa2Flickr là add-on nhỏ sẽ thêm nút “Send to Flickr” vào giao diện chính của Picasa, giúp bạn upload ảnh lên Flickr chỉ bằng một nút nhấn duy nhất mà không cần bật trình duyệt web...
 • Windows
 • Tìm thêm: Picasa2flickr Picasa Web Albums Google Flickr
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.811

Picasa Downloader Picasa Downloader

Picasa Downloader
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.677

LCG PhotoBook LCG PhotoBook 1.50 Chương trình xem ảnh nhỏ gọn

LCG PhotoBook
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.046

Perfect Tool for Picasa Perfect Tool for Picasa 6.7 Công cụ quản lý ảnh Picasa và Google

Perfect Tool for Picasa
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.962

Aperture to Picasa Web Albums for Mac Aperture to Picasa Web Albums for Mac 1.5 Quản lý album ảnh

Aperture to Picasa Web Albums for Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.860

Picasa Photo Organizer Picasa Photo Organizer

Picasa Photo Organizer
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.736
Có tất cả 22 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google