DovisocoTextAloud DovisocoTextAloud Đọc văn bản tiếng Việt

DovisocoTextAloud
 • Đánh giá: 150
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 141.959

VietVoice VietVoice 4.0 Hỗ trợ đọc văn bản Tiếng Việt

VietVoice
 • Đánh giá: 64
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 85.139

NHMTTS SAPI5 NHMTTS SAPI5 4.0 Phần mềm đọc văn bản tiếng Việt chuyên nghiệp

NHMTTS SAPI5
 • Đánh giá: 60
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39.328
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search