Google Translate NDT for Mobile Google Translate NDT for Mobile Công cụ dịch tự động cho di động

Google Translate NDT for Mobile
 • Đánh giá: 157
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 196.655

Google Translate Google Translate Google dịch - dịch thuật miễn phí trực tuyến

Google Translate
 • Đánh giá: 482
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 101.494

Dictionary .NET Dictionary .NET

Dictionary .NET
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.581

Google Translate Desktop Google Translate Desktop

Google Translate Desktop
 • Đánh giá: 26
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.667

Transmiti Transmiti 1.73 Phần mềm dịch văn bản

Transmiti
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.507

Google Translate Client Google Translate Client

Google Translate Client
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.825

Bubble Translate for Linux Bubble Translate for Linux

Bubble Translate for Linux
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 888

Talking Translator for iOS Talking Translator for iOS Phần mềm biên dịch miễn phí cho iPhone

Talking Translator for iOS
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 232
Có tất cả 11 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google