Bejeweled Bejeweled 2 Game sắp xếp kim cương

Bejeweled
 • Đánh giá: 237
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 147.389

Chuzzle Deluxe Chuzzle Deluxe 1.0 Game xếp thú bông

Chuzzle Deluxe
 • Đánh giá: 105
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 84.859

Jewels Deluxe for Android Jewels Deluxe for Android 3.1 Game xếp kim cương

Jewels Deluxe for Android
 • Đánh giá: 40
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39.654

Aces Jewel Hunt Classic For Blackberry Aces Jewel Hunt Classic For Blackberry 1.0 Game xếp kim cương cho Blackberry

Aces Jewel Hunt Classic For Blackberry
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.918

Jewels for Android Jewels for Android Game sắp xếp kim cương

Jewels for Android
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.799

Gems Swap II Gems Swap II Game kim cương

Gems Swap II
 • Phát hành: Novel Games Limited
 • Trong trò chơi này, các viên kim cương sẽ được sắp xếp trong một mô hình cụ thể. Bạn cần phải thay đổi vị trí của chúng để có từ 3 viên kim cương cùng màu được xếp trên cùng một đường thẳng ngang hoặc dọc để phá hủy chúng.
 • Windows
 • Dung lượng: 262 KB
 • Tìm thêm: Gems Swap II 1.4.0 game mini game kim cương xếp kim cương
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.037

Super Cubes Super Cubes

Super Cubes
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 698

Unblock Jewels for Android Unblock Jewels for Android Game di chuyển kim cương cho Android

Unblock Jewels for Android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 182
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google