BkavDetectShortcutFileVirus BkavDetectShortcutFileVirus

BkavDetectShortcutFileVirus
  • Phát hành: Bkis
  • Thống kê từ BKAV cho biết số lượng máy tính nhiễm virus “shortcut” mới xuất hiện tại Việt Nam rất nhiều, có thể được xem là hầu hết. Chính vì vậy, việc diệt virus này như là một nhiệm vụ quan trọng nhất đối với người dùng PC ngay từ lúc này.
  • Windows
  • Dung lượng: 413 KB
  • Tìm thêm: Bkis Bkav Diệt virus shortcut máy tính nhiễm virus shortcut
  • Đánh giá: 54
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 129.042
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search