Deep Freeze Standard Deep Freeze Standard 7.72 Đóng băng ổ cứng máy tính

Deep Freeze Standard
 • Đánh giá: 609
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.179.067

Deep Freeze for Mac Deep Freeze for Mac 5.50 Đóng băng - bảo vệ hệ thống

Deep Freeze for Mac
 • Đánh giá: 139
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 159.126

Anti Deep Freeze Anti Deep Freeze Phá đóng băng ổ cứng

Anti Deep Freeze
 • Đánh giá: 35
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 48.458

Deep Freeze Enterprise Deep Freeze Enterprise Đóng băng máy tính

Deep Freeze Enterprise
 • Đánh giá: 37
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 38.753

Deep Freeze Enterprise for Linux Deep Freeze Enterprise for Linux Phần mềm đóng băng ổ cứng

Deep Freeze Enterprise for Linux
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 31.376

Deep Freeze Enterprise Deep Freeze Enterprise Tiện ích đóng băng ổ cứng

Deep Freeze Enterprise
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.344

Deep Freeze Linux - for Novell SuSE Linux Enterprise Desktop (SLED) Deep Freeze Linux - for Novell SuSE Linux Enterprise Desktop (SLED)

Deep Freeze Linux - for Novell SuSE Linux Enterprise Desktop (SLED)
 • Phát hành: Faronics
 • Phần mềm chuyên dụng dành cho hệ thống Faronics Deep Freeze với phiên bản dành riêng cho các hệ điều hành Linux, đã một lần nữa khẳng định tên tuổi của Faronics Software trong lĩnh vực tiện ích quản lý và bảo vệ hệ thống một cách chuyên nghiệp và toàn diệ
 • Linux
 • Dung lượng: 8 MB
 • Tìm thêm: tiện ích hệ thống bảo vệ Linux Deep Freeze
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.902

Deep Freeze Enterprise for Mac Deep Freeze Enterprise for Mac Tiện ích đóng băng hệ thống cho Mac

Deep Freeze Enterprise for Mac
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.295
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search