TouchCopy for Mac TouchCopy for Mac 12.26 Chuyển đổi dữ liệu từ iPhone và iPad sang Mac

TouchCopy for Mac
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.342

PodPhone to PC PodPhone to PC 3.4 Chuyển đổi dữ liệu từ iPod sang PC

PodPhone to PC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.137

AnyMP4 iPhone Transfer AnyMP4 iPhone Transfer 6.0 Chuyển đổi file iPhone sang PC và ngược lại

AnyMP4 iPhone Transfer
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.831

iMacsoft iPhone Photo to Mac Transfer iMacsoft iPhone Photo to Mac Transfer

iMacsoft iPhone Photo to Mac Transfer
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.755

Xilisoft iPhone Photo Transfer Xilisoft iPhone Photo Transfer 1.0 Chuyển đổi hình ảnh giữa iPhone và máy tính

Xilisoft iPhone Photo Transfer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.535

Joboshare iPad Rip Joboshare iPad Rip Chuyển nhạc, video từ iPad sang máy tính

Joboshare iPad Rip
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 979

AnyMP4 iPhone to PC Transfer AnyMP4 iPhone to PC Transfer Chuyển các file từ iPhone sang PC

AnyMP4 iPhone to PC Transfer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 913

iExplorer iExplorer 3.2 Phần mềm quản lý iPhone/iPod/iPad

iExplorer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 718

iMacsoft iPhone Photo to PC Transfer iMacsoft iPhone Photo to PC Transfer

iMacsoft iPhone Photo to PC Transfer
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 695
Có tất cả 20 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google