ABBYY FineReader Professional Edition ABBYY FineReader Professional Edition 12 Chuyển đổi tài liệu scan sang Word, PDF...

ABBYY FineReader Professional Edition
  • Đánh giá: 32
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 27.441

SimpleOCR SimpleOCR Chuyển file scan sang word

SimpleOCR
  • Đánh giá: 15
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 22.275
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search