Google Chrome 22 Google Chrome 22 22.0 Trình duyệt web siêu tốc

Google Chrome 22
 • Đánh giá: 144
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37.803

Google Chrome 23 Google Chrome 23 23.0 Duyệt web nhanh hơn, dễ dàng hơn và bảo mật hơn

Google Chrome 23
 • Đánh giá: 84
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.315

Google Chrome 24 Google Chrome 24 24.0 Duyệt web nhanh hơn, dễ dàng hơn và bảo mật hơn

Google Chrome 24
 • Đánh giá: 46
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.199

Google Chrome 28 Google Chrome 28 Thông báo đa dạng hơn

Google Chrome 28
 • Đánh giá: 32
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.507

Google Chrome 27 Google Chrome 27 Tăng 5% tốc độ duyệt web

Google Chrome 27
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.390

Google Chrome 25 Google Chrome 25 25.0 Trình duyệt miễn phí và bảo mật từ Google

Google Chrome 25
 • Đánh giá: 36
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.524

Google Chrome Beta Google Chrome Beta 27 Bản thử nghiệm tăng 5% tốc độ duyệt web

Google Chrome Beta
 • Đánh giá: 44
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.063

Google Chrome Dev Google Chrome Dev 32.0 Trình duyệt web tiên tiến

Google Chrome Dev
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.490
Có tất cả 22 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google