Google Chrome 22 Google Chrome 22 22.0 Trình duyệt web siêu tốc

Google Chrome 22
 • Đánh giá: 166
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46.434

Google Chrome 23 Google Chrome 23 23.0 Duyệt web nhanh hơn, dễ dàng hơn và bảo mật hơn

Google Chrome 23
 • Đánh giá: 87
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.952

Google Chrome 28 Google Chrome 28 Thông báo đa dạng hơn

Google Chrome 28
 • Đánh giá: 52
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.786

Google Chrome 24 Google Chrome 24 24.0 Duyệt web nhanh hơn, dễ dàng hơn và bảo mật hơn

Google Chrome 24
 • Đánh giá: 48
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.565

Google Chrome 27 Google Chrome 27 Tăng 5% tốc độ duyệt web

Google Chrome 27
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.040

Google Chrome 25 Google Chrome 25 25.0 Trình duyệt miễn phí và bảo mật từ Google

Google Chrome 25
 • Đánh giá: 37
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.897

Google Chrome Beta Google Chrome Beta 36.0 Bản thử nghiệm tăng 5% tốc độ duyệt web

Google Chrome Beta
 • Đánh giá: 44
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.150

Google Chrome 32 Google Chrome 32 Beta 32.0 Bản thử nghiệm sửa chữa lỗi treo máy

Google Chrome 32
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.631
Có tất cả 22 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search