Mẫu quyết định nghỉ hưu Mẫu quyết định nghỉ hưu Biểu mẫu hành chính

Mẫu quyết định nghỉ hưu
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.157

Công văn 2850/BNV-CCVC Công văn 2850/BNV-CCVC Chế độ nghỉ hưu năm 2014 đối với cán bộ, công, viên chức, người quản lý doanh nghiệp

Công văn 2850/BNV-CCVC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.368

Thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, viên chức Thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, viên chức Theo Nghị định số 143/2007/NĐ-CP quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu

Thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, viên chức
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 788

Công văn 1448/BTC-HCSN Công văn 1448/BTC-HCSN Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên cho nhà giáo đã nghỉ hưu

Công văn 1448/BTC-HCSN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 279

Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh

Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 98

Thông tư liên tịch 11/2014/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC Thông tư liên tịch 11/2014/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu

Thông tư liên tịch 11/2014/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 84

Công văn 6891/TCHQ-TCCB Công văn 6891/TCHQ-TCCB Về việc chi trả trợ cấp thôi việc với lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí hàng tháng

Công văn 6891/TCHQ-TCCB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23
Có tất cả 21 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search